"Projekt" zgodnie z definicją słownikową jest pewnym zamierzeniem. Jednak w ECEO wszystkie te zamierzenia otrzymują swoją oryginalną postać - mają swój dalszy ciąg: realizację i ewaluację. Dzięki nim realizujemy naszą misję i możemy udoskonalać naszą ofertę szkoleniową.

Aktualnie realizujemy dwa projekty własne finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  "Inwestycja w siebie - to się opłaca!" oraz  "(Re) Start". 

Rekrutacja do obydwu Projektów została zakończona!

  AKTUALNOŚCI

 „Inwestycja w siebie - to się opłaca!”.  

W ramach projektu zaplanowano m.in. szkolenia (dla 50 uczestników) i staże zawodowe (dla 40 uczestników), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne oraz warsztaty motywacyjne. W trakcie udziału w projekcie uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, będą również zwracane koszty dojazdu na zajęcia. Przewidziane zostały stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników. 

Szkolenia zawodowe będą dobierane indywidualnie na podst. potrzeb szkoleniowych i zapotrzebowania rynku pracy.

Rekrutacja została zakończona!

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu. Informacji udzielają pracownicy ECEO (tel. 77 423 22 45 oraz 77 550 70 69):

 

Joanna Kamela, Dorota Rybczyk-Heinz, Danuta Proks, Anna Wacławik

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pobierz REGULAMIN PROJEKTU

       
  

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

  

 =====================================

 

                                              (RE)START

W ramach projektu zaplanowano szkolenia (dla 42 uczestników) i staże zawodowe (dla 29 osób), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne (dla wszystkich uczestników). W trakcie udziału w projekcie uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, będą również zwracane koszty dojazdu na zajęcia. Przewidziane zostały stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników. Rekrutacja została zakończona!

Szkolenia zawodowe będą dobierane indywidualnie na podst. potrzeb szkoleniowych i zapotrzebowania rynku pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu. Informacji udzielają pracownicy ECEO               (tel. 77 423 22 45 oraz 77 550 70 69):

Joanna Kamela, Dorota Rybczyk-Heinz, Danuta Proks, Anna Wacławik

 

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pobierz REGULAMIN PROJEKTU

 

Aktualizacja: 28.02.2019