OPIEKUN MEDYCZNY   I   OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 
ECEO Szkoła Policealna dla Dorosłych prowadzi rekrutację Słuchaczy na 2 bezpłatne kierunki:
Opiekun Medyczny (2 semestry) i Opiekun w Domu Pomocy Społecznej (4 semestry).

Nauka realizowana będzie w trybie zaocznym. Początek zajęć wrzesień 2019 r.

ECEO Szkoła Policealna dla Dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej - oznacza to, że ukończenie nauki daje uprawnienia zawodowe pozwalające na podjęcie pracy w placówkach opiekuńczo-leczniczych.
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla opiekunów osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Szczegóły TUTAJ

 

OPIEKUN/-KA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM   -   OPIEKUN/-KA DZIENNY/-A   -  WOLONTARIUSZ W ŻŁOBKU   -    KURSY UZUPEŁNIAJĄCE

 

W systemie kursowym kształcimy w zawodach:

Opiekun/-ka w żłobku lub klubie dziecięcym (kod zawodu: 531107), Opiekun/-ka dzienny/-a, Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym. Realizujemy też kursy uzupełniające dla opiekunów w żłobku, opiekunów dziennych i wolontariuszy. Powyższe szkolenia realizujemy na bazie programów zaakceptowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Decyzje nr: 54/2016 i 64/2016) a wcześniej 26/2011 i 56/2011). Realizując szkolenie w ECEO macie Państwo gwarancje uzyskania kwalifikacji zgodnych z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235).

UWAGA: Jeżeli na naszym kursie uzyskałeś/uzyskałaś kwalifikacje opiekuna dziennego/opiekunki dziennej a chcesz pracować w żłobku lub klubie dziecięcym - skontaktuj się z ECEO. AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ

 

ECEO od 13 lat kształci w formach pozaszkolnych opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz opiekunów dzieci do lat 3. Nasze doświadczenie wykorzystujemy w naszej Szkole Policealnej dla Dorosłych.

Dla zainteresowanych proponujemy dodatkowe lekcje branżowego języka niemieckiego oraz wsparcie na niemieckim rynku pracy (do którego mamy dostęp dzięki naszym niemieckim udziałowcom).

Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie: 77/ 550 76 80 oraz 77/ 423 22 45
na stronie Szkoły (kliknij tutaj!) i na naszym profilu Facebook