Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu istnieje od 2005 roku. Firma powstała w dość nietypowy sposób, jak na instytucję szkoleniową: jednym z założycieli i głównym udziałowcem spółki jest berlińskie stowarzyszenie GFBM e.V. działające na rzecz młodzieży i osób bezrobotnych. Stowarzyszenie to zajmuje się głównie kształceniem zawodowym i poradnictwem, co też stało się obszarami działania ECEO.

Nasza firma specjalizuje się organizacji kompleksowych programów wsparcia dla osób bezrobotnych, obejmujących analizę kompetencji, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe i praktyki w zakładach pracy. Drugim ważnym obszarem działania są szkolenia dla osób pracujących oraz promocja przedsiębiorczości.

ECEO była jedną z pierwszych firm na Opolszczyźnie korzystających z Funduszy Europejskich w celu organizacji szkoleń. Nasz pierwszy „projekt unijny” zrealizowany został w roku 2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, a skierowany był do doradców zawodowych zatrudnionych w urzędach pracy i OHP („Analiza Potencjału Zawodowego – innowacyjna metoda pracy doradców zawodowych”).

Jeszcze wcześniej zaangażowaliśmy się w realizację europejskich projektów ponadnarodowych w ramach programu Leonardo da Vinci (w październiku 2005 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Guiding – from school to job” - „Poradnictwo zawodowe na styku szkoły i zatrudnienia”)

Nasze działania koncentrują się głównie na obszarze województwa opolskiego, jednak realizujemy również projekty oraz zlecenia ponadregionalne – zarówno w województwach ościennych jak i odległych miastach Polski. Ponadto stale angażujemy się w działania ponadnarodowe – projekty innowacyjne, z zakresu aktywizacji zawodowej oraz szkoleniowe.

To do czego przywiązujemy szczególną wagę to wysoka jakość naszych działań. Nie pracujemy według szablonów, ale wszystko co robimy dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta. Dla nas każda  osoba to „pan Jan” albo „pani Krystyna”, a nie „beneficjent” czy „uczestnik”.

W realizacji projektów i zleceń często korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań i zawsze z doświadczonej kadry. Jednak to, co nas wyróżnia, to ciągłe dążenie do ulepszania oferty. Sami opracowujemy nowe metody działania, programy szkoleń czy narzędzia pomocne w realizacji założonych celów. Zwłaszcza w obszarze orientacji i poradnictwa zawodowego staramy się poszerzać ofertę o nowe propozycje. Szczególnie dumni jesteśmy z metod i narzędzi, które opracowaliśmy samodzielnie lub wspólnie z naszymi partnerami merytorycznymi (Wybór Zawodu – krok po kroku, Analiza Potencjału Zawodowego, KomPas).

 

Zapraszam do współpracy!

Lucjan Dzumla

Prezes zarządu