Europejskie Centrum Edukacyjne -
Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o.


ECEO specjalizuje się w organizacji kompleksowych programów wsparcia dla osób bezrobotnych, obejmujących analizę  kompetencji, poradnictwo zawodowe i psychologiczne,   szkolenia zawodowe i  praktyki w zakładach pracy.

Drugim   ważnym obszarem  działania są szkolenia dla osób pracujących  oraz  promocja przedsiębiorczości.

Już od 24 września zapraszamy do kolejnej klasy Opolskiej Szkoły Opieki - pod szyldem ECEO w Szkole Policealnej dla Dorosłych kształcimy Opiekunów Medycznych i Opiekunów w DPS.
Szczegółowe informacje na stronie www.szkolaopieki.opole.plSONDA

Czym kierujesz się podczas wyboru szkolenia?
 UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)
 

Aktualności

 • Kolejna edycja

  30 września 2016 r. rozpoczynamy kolejny kurs zawodowy "Opiekun/-ka w żłobku lub klubie dziecięcym" oraz "Opiekun/-ka dzienny/-a"

  Jako jedyna placówka szkoleniowa w województwie opolskim zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt kursów, a nasze absolwentki cieszą się nie tylko nowymi umiejętnościami ale przede wszystkim pracą :)  

  Ukończenie kursu realizowanego przez  ECEO nadaje uprawnienia do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym
  na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235).
  Program ww. szkolenia został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (decyzja nr 26/2011) i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r., nr 69, poz. 36
  8).


  Nasze Prowadzące to osoby posiadające doświadczenie w nauczaniu ale przede wszystkim w pracy z dziećmi do lat 3.
  (NASZE REFERENCJE PONIŻEJ)
 • Nauka zawodu w Niemczech

  Nauka zawodu w Niemczech połączona z pracą - to oferta dla osób 18-27 lat, bez względu na płeć.


  W ramach projektu gwarantujemy bezpłatny udział  w:

  • intensywnym kursie j. niemieckiego w Opolu cz. I (III – VII 2016),
  • sześciotygodniowej praktyce w Niemczech z kursem j. niemieckiego cz. II (VIII – IX 2016),
  • trzyletniej nauce zawodu zakończonej egzaminem państwowym (X 2016 – VI 2019).

  Uczestnicy projektu nie ponoszą kosztów kształcenia.

  W ramach projektu organizator zapewnia stypendium podczas praktyki i nauki zawodu, dofinansowanie kosztów podróży, pomoc w znalezieniu mieszkania, stały kontakt z opiekunem w Niemczech.

  Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie wśród osób zainteresowanych informacji o możliwości wzięcia udziału w projekcie. Z doświadczenia wiemy, iż bezpośredni kontakt jest doskonałym sposobem na dotarcie do osób mogących skorzystać z projektu i jednocześnie najefektywniejszą formą rekrutacji.

  Rozpoczęcie kursu językowego 1 marca 2016 r.

  Projekt realizują Izba Rzemieślnicza z Cottbus, Europejskie Centrum Edukacyjne oraz Niemieckie Towarzystwo Oświatowe z Opola

  Informacje szczegółowe otrzymacie Państwo pd numerami telefonów: 77 423 22 45 (ECEO) lub 77 441 92 00 (Niemieckie Towarzystwo Oświatowe)

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • Informacja

  Uprzejmie informujemy, że

  trwa rekrutacja do Opolskiej Szkoły Opieki.

  ECEO Szkoła Policealna dla Dorosłych posiadająca
  uprawnienia szkoły publicznej będzie prowadziła
  naukę w Opolu na 2 bezpłatnych kierunkach: Opiekun Medyczny i Opiekun w Domu Pomocy Społecznej.

  Więcej informacji pod nr. tel. 077 550 76 80 oraz na stronie
  www.szkolaopieki.opole.pl

  Zapraszamy!
 • Pierwszy biznes

  Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych zaprasza do skorzystania z programu pożyczkowego pn. "Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie II". To ogólnopolski, rządowy program pożyczkowy realizowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Fundacja Rozwoju Śląska pełni rolę Pośrednika Finansowego zarządzając funduszem pożyczkowym na terenie województw opolskiego i śląskiego.

  Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

  Więcej informacji na stronie Fundacji Rozwoju Śląska.


 • Zapytanie ofertowe  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 41/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Rachunkowość jednostek budżetowych

  Szczegółowe informacje tutaj  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 40/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Florystyka

  Szczegółowe informacje tutaj

     ZAPYTANIE OFERTOWE nr 39/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Jak założyć stowarzyszenie

  Szczegółowe informacje tutaj

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 38/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Specjalista ds. zamówień publicznych

  Szczegółowe informacje tutaj   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 37/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Magazynier

  Szczegółowe informacje tutaj

      

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 36/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Specjalista ds. zamówień publicznych

  Szczegółowe informacje tutaj

   


   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Obsługa kasy fiskalnej

  Szczegółowe informacje tutaj   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 34/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Elektryk

  Szczegółowe informacje tutaj

      

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Florystyka

  Szczegółowe informacje tutaj   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 32/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Opiekun osoby starszej

  Szczegółowe informacje tutaj

   


   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Operator koparko-ładowarki

  Szczegółowe informacje tutaj
   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Podstawy Rachunkowości

  Szczegółowe informacje tutaj

   


   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Rachunkowość jednostek budżetowych

  Szczegółowe informacje tutaj
   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 28/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kadry i płace

  Szczegółowe informacje tutaj   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kurs dla samodzielnych księgowych

  Szczegółowe informacje tutaj   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Podstawy rachunkowości

  Szczegółowe informacje tutaj

      

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Szkolenie okresowe w przewozie.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko-ładowarki.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Florystyka.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 28/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Kierowca samochodu ciężarowego.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Kierowca ciągnika siodłowego.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Kierowca ciągnika siodłowego.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko-ładowarki.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Florystyka.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Obsługi kas fiskalnych

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kadry i płace

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. SIMATIC

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kierowca samochodu ciężarowego

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Spawacz MAG

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Opiekun osoby starszej

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23a/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Florystyka.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Kwalifikacja wstępna.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Sprzedawca w sklepie.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Sprzedawca w sklepie.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Ogrodnik.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Specjalista ds. rachunkowości

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Kierowca samochodu ciężarowego.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Florystyka.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Pracownik ochrony.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Pracownik magazynu.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Kierowca ciągnika siodłowego.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Florystyka

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Spawacz MAG – 135

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kwalifikacja wstępna przyspieszona

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Grafika komputerowa

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Pracownik magazynu

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Opiekunka dziecięca

  Szczegółowe informacje tutaj   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Kierowca ciągnika siodłowego.

  Szczegółowe informacje tutaj
  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Operator CNC

  Szczegółowe informacje tutaj   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Manikiurzystka.

  Szczegółowe informacje tutaj

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Pracownik magazynu

  Szczegółowe informacje tutaj   


  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko-ładowarki

  Szczegółowe informacje tutaj   


  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.Pracownik magazynu

  Szczegółowe informacje tutaj

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Kierowca ciągnika siodłowego

  Szczegółowe informacje tutaj

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Florystyka

  Szczegółowe informacje tutaj
   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Fryzjerstwo damsko-męskie

  Szczegółowe informacje tutaj

      

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Fryzjerstwo damsko-męskie

  Szczegółowe informacje tutaj
   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Operator koparko-ładowarki - Kurs kwalifikacyjny dla operatorów koparko-ładowarek III kl. uprawnień

  Szczegółowe informacje tutaj
   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Specjalista ds. rachunkowości

  Szczegółowe informacje tutaj
   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kierowca samochodu ciężarowego

  Szczegółowe informacje tutaj
   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Opiekun osoby starszej

  Szczegółowe informacje tutaj
   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/NR

  dotyczy projektu pn „Nowa Rola” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Pracownik ochrony

  Szczegółowe informacje tutaj
   

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/A

  dotyczy projektu pn „Aktywator” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kadry i płace

  Szczegółowe informacje tutaj

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/NR

 • Opiekun dzienny

  Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie

  Opiekun dzienny*.

  Kurs obejmuje 130 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktyki.


  Cena: 1200,00 zł.

  Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym (piątek-sobota-niedziela).

  Kurs powadzony jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


  *Zgodnie z Ustawą opiekunem dziennym jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podst. umowy o świadczenie usług.   
 • Aktualności

  Aktualnie prowadzimy zapisy na kursy:

  *Pracownik kadrowo-płacowy

  *Księgowość komputerowa

  *Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym.

  *Opiekun dzienny

  *Podstawy obsługi komputera  Więcej informacji znajdziecie Państwo TUTAJ