Europejskie Centrum Edukacyjne -
Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o.

ECEO specjalizuje się w organizacji kompleksowych programów wsparcia dla osób bezrobotnych, obejmujących analizę  kompetencji, poradnictwo zawodowe i psychologiczne,   szkolenia zawodowe i  praktyki w zakładach pracy.

Drugim   ważnym obszarem  działania są szkolenia dla osób pracujących  oraz  promocja przedsiębiorczości.

 

 AKTUALNOŚCI


Już od stycznia 2019 r. zapraszamy do udziału w 29 kursie Opiekun/-ka w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach Opolskiej Szkoły Opieki - pod szyldem ECEO od 2011 roku kształcimy Opiekunki i Opiekunów w żłobku, Opiekunki i Opiekunów dziennych oraz wolontariuszy. Szczegółowe informacje na stronie http://eceo.pl/index.php/aktualne-nabory-na-kursy


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

ZAPRASZAMY osoby niepracujące z terenu województwa opolskiego, które nie ukończyły 30 roku życia  do udziału w bezpłatnym projekcie „Inwestycja w siebie - to się opłaca!”.  

W ramach projektu zaplanowano m.in. szkolenia (dla 50 uczestników) i staże zawodowe (dla 40 uczestników), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne oraz warsztaty motywacyjne. W trakcie udziału w projekcie uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, będą również zwracane koszty dojazdu na zajęcia. Przewidziane zostały stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników. 

Szkolenia zawodowe będą dobierane indywidualnie na podst. potrzeb szkoleniowych i zapotrzebowania rynku pracy.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, do 28 lutego 2019r. lub do wyczerpania puli wolnych miejsc. REKRUTACJA TRWA!

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu. Informacji udzielają pracownicy ECEO (tel. 77 423 22 45 oraz 77 550 70 69):

 

Joanna Kamela, Dorota Rybczyk-Heinz, Danuta Proks, Anna Wacławik

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pobierz REGULAMIN PROJEKTU

       
  

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

  

 =====================================

 

REKRUTACJA TRWA!

ZAPRASZAMY osoby powyżej 29 r.ż. do udziału w projekcie

                                              (RE)START

                                                         

W ramach projektu zaplanowano szkolenia (dla 42 uczestników) i staże zawodowe (dla 29 osób), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne (dla wszystkich uczestników). W trakcie udziału w projekcie uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW, będą również zwracane koszty dojazdu na zajęcia. Przewidziane zostały stypendia szkoleniowe i stażowe dla uczestników. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, do 31 stycznia 2019r. lub do wyczerpania puli wolnych miejsc. REKRUTACJA TRWA!

Szkolenia zawodowe będą dobierane indywidualnie na podst. potrzeb szkoleniowych i zapotrzebowania rynku pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu. Informacji udzielają pracownicy ECEO               (tel. 77 423 22 45 oraz 77 550 70 69):

Joanna Kamela, Dorota Rybczyk-Heinz, Danuta Proks, Anna Wacławik

 

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pobierz REGULAMIN PROJEKTU

 

 

Kontakt: ECEO, Opole, ul. Szpitalna 17a  tel. 77 550 70 69, 77 423 22 45;  e-mail: eceo@eceo.pl